Политика за поверителност

Сайтът на магазин Beardsome се управлява и поддържа от фирма «Бизнес Венчърс Интернешънъл» ЕООД (оттук нататък наричана BVI Ltd.), със седалище и адрес на управление 1142 София, бул. «Евлоги Георгиев» №33 и ЕИК 200 315 119.


Потребителски права съгласно директива 2016/679/EC (GDPR)


 За да може да изпълнява целите, за които е създаден сайтът на магазина (а именно, да осъществи доставката на поръчаните стоки), BVI Ltd. изисква от своите клиенти да предоставят следната лична информация:
  • ➡ име
  • ➡ актуален телефон за връзка
  • ➡ актуален email адрес
  • ➡ валиден адрес на територията на страната (при доставка до адрес)
Ние използваме тази информация само за известните на клиента нужди (регистриране на потребителски профил; доставка на стока) и не я споделяме по никакъв повод с трети страни, с изключение по необходимост на куриерските компании, които извършват доставката на закупените от магазина стоки.

Използването на определени методи за разплащане в сайта (напр. PayPal) изисква от потребителя да въведе своя поверителна информация (имена, адрес, номер на кредитна/дебитна карта). Тази информация не е достъпна за BVI Ltd., а се съхранява и обработва от платежния оператор.

Клиентите на магазина могат да получат по всяко време справка за информацията, която BVI Ltd. съхранява за тях, както и да поискат нейната промяна или заличаване. Сайтът на магазина предлага интерфейс за достъп до тези функции, който е достъпен от дъното на всяка страница в сайта чрез линка Защита на личните данни (GDPR). Изготвянето на заявка и редакцията на данни се отработват незабавно; заявките за изтриване на личната информация се обработват от управителя на магазина в срок, не по-голям от 3 работни дни от тяхното постъпване.


Нотификация съгласно директива 2009/136/EC (EU Cookie Law)


За правилното функциониране на сайта и подобряване на обслужването, платформата на магазина използва т.н. "бисквитки" – малки текстови файлове, съдържащи фрагменти с информация за посетителите на сайта. Тези "бисквитки" са два вида: генерирани от платформата на Beardsome (1) и генерирани от външни услуги, използвани от платформата на Beardsome (2).

(1) "Бисквитки", генерирани от платформата на Beardsome

Този тип "бисквитки" служат за идентификация на регистрирани потребители в нашата система и за временно съхранение на съдържанието на поръчката на клиента до нейното финализиране. Те съдържат само информация, която потребителят е предоставил доброволно за целите на нормалната доставка на поръчките: имена, адрес за доставка, телефон за връзка и състав на самата поръчка. BVI Ltd. получава въведената информация от потребителя само ако същият изпрати поръчката.

(2) "Бисквитки", генерирани от външни услуги, използвани от платформата на Beardsome

Платформата на магазина използва външни мрежови услуги, които генерират собствени "бисквитки" с информация за потребителя. BVI Ltd. няма достъп до съдържанието и начина на формиране на тези "бисквитки", а начините, по които генерираната информация в тях се съхранява и използва, са описани в политиката на поверителност на компанията, оперираща съответната услуга. Към момента на редакция на настоящия документ, платформата на DC Power.eu използва следните външни услуги:

• Google Analytics и Clicky Analytics – системи за водене на статистика на използването на сайта (брояч на посещенията, отчитане на броя страници на посещение, средната продължителност на посещенията, външни препратки към сайта и т.н.);

• CloudFlare – популярна система за доставяне на съдържание (Content Delivery Network, CDN), международна услуга за ускорено зареждане на интернет сайтове посредством мрежа от високопроизводителни сървъри, разположени в цял свят;

• Facebook Login – инструмент за вписване в сайта на магазина посредством потребителски профил във Facebook

При първоначално посещение на сайта потребителят получава нотификация относно използването на "бисквитки" под формата на съобщение, което се появява в долния край на екрана и може да бъде скрито. Използването на сайта и поръчването на продукти от него изразява съгласието на потребителя с политиката на поверителност на BVI Ltd.

 

Дата на последна редакция на документа: 26 декември 2021 г.

Top